Rapporter

Notat fra skolebestyrelsen:

"Toftevangskolens nationale trivselsundersøgelse i 2017 ligger som i de foregående år pænt på alle parametre – faglig trivsel, ro og orden, social støtte samt støtte og inspiration. Der ses en fremgang på oplevelsen af social støtte og støtte og inspiration. Der kunne ønskes en fremgang på ro og orden om end skolen også her ligger i den pæne ende. Det generelle billede er, at Toftevangskolen er en skole med særdeles god trivsel for alle elever.

 

Der kan for eleverne på mellemtrinnet læses et fald i tilfredsheden omkring de fysiske rammer. Skolen har på disse årgange meget store klasser og de fysiske rammer har ikke været optimale. Derfor har skolen i  efteråret 2017 igangsat  en større renovering af hele området for mellemtrinnet, hvilket har medført, at alle årgange har fået øget deres gennemsnitlige kvadratmeter med 50%. Yderligere er lokalerne blevet indrettet, så rammerne i større grad understøtter elevernes læring og giver plads til forskellige aktiviteter og bevægelse."

 

0.-3. klasse - skolerapport - trivselsmåling 2017

4.-9. klasse - skolerapport - trivselsmåling 2017