Regler omkring brug af iPad og mobiltelefoner i undervisningen

Der er udarbejdet regler for brug af iPad og mobiltelefoner i undervisningen. Såvel personale som skolebestyrelse har været involveret i udarbejdelsen.

Vi har valgt at afgrænse reglerne til skoletiden, men vil opfordre til at I som forældre også indtænker dem i elevernes fritid.
 
Med venlig hilsen
 
Helle Christensen
Skoleleder