Synlig læring

I udskolingen arbejder elever og lærere med synlig læring og progression inspireret af metoderne, Rubrics (tydelige læringsmål og vurderingskriterier), Cooperative Learning og True North. Det betyder, at eleverne også møder et lokale som fysisk og visuelt afspejler den faglige undervisning.

Lærerne er i tæt dialog om elevernes læringsmål og progression for undervisningen, og eleverne kender målene og deres eget niveau at gøre fremskridt ud fra.