Det Pædagogiske Læringscenter

Skolens Pædagogiske Læringscenter indgår som en central del af skolens læringsmiljø og fungerer som skolens formidlende kraftcenter. Kulturformidling, vejledning, videndeling og valg af materialer danner rammen om arbejdet. Det Pædagogiske Læringscenters medarbejdere er bibliotekarer, vejledere og læsevejledere.

Skolens Pædagogiske Læringscenter understøtter folkeskolens formål og medvirker til at realisere skolens værdigrundlag, faglige læringsmål og indsatsområder. Læringscentret skaber i samarbejde med lærere og ledelse forudsætninger for at understøtte processerne I elevernes læring.

Dette gøres blandt andet ved, at det Pædagogiske Læringscenter aktivt:

  • Skaber rammer og oplevelser, der bidrager til den enkelte elevs personlige dannelse
  • Varetager generel didaktisk vejledning i relation til læring og læreprocesser
  • Iværksætter og implementerer initiativer, der bidrager til skolens stadige udvikling
  • Stiller læringsressourcer til rådighed for lærernes undervisning og den enkelte elevs faglige og sociale udvikling
  • Fungerer som et kulturformidlende og kulturskabende læringsmiljø.