Den bæredygtige skole

”Den bæredygtige skole i Rudersdal” tager sit afsæt i ESCO Rudersdal.

ESCO-projektet er skabt på baggrund af at Rudersdal Kommune har en vision om at reducere energiforbrug på kommunens skoler med 20% i 2016.

Derfor har kommunen indgået en 5-årig ESCO kontrakt med entreprenørvirksomheden NCC om at opnå energibesparelser på kommunens 14 folkeskoler og SFO'er. Besparelserne omfatter el, vand og varme.

ESCO projektet har to ben:

 • ESCO Teknisk - omfatter en række energioptimerende renoveringer af skolerne

 • ESCO Adfærd - har til formål at få elever, medarbejdere og fritidsbrugerne til at spare på energien

De tekniske investeringer omfatter bl.a. udskiftning af ventilationsanlæg, cirkulationspumper, elsparepærer, lysslukning i haller, vandbesparende tiltag, optimering af tekniske anlæg med drifttider, isolering af rørinstallationer samt sænkning af spænding fra hovedtavler.

Adfærdsprojektet består af aktiviteter, der skal motivere brugerne til at ændre adfærd, bl.a. information om skolernes mål og resultater på området, kortlægning af elevernes viden om energi- og vandbesparelser, indsamling af inspirationsmateriale til skolens lærere og pædagoger, samt afholdelse af konkurrencer.

Nu er titlen ændret til ”Den bæredygtige skole i Rudersdal” ud fra tanken om, at skal man passe på noget, så skal man synes, at det er værd at passe på.

Der er derfor nu et bredere sigte, sådan at man ser på en sammenhæng mellem natur, forbrug og handlekompetence.

Igennem handlekompetencen fokuseres på energirigtig adfærd i f.t. forbrug af vand, el og varme.