Åben skole

  • Kommunen er forpligtet til at sikre et samarbejde mellem skolerne og det lokale idræts-, kultur- og musikliv
  • Skolerne skal indgå i et gensidigt samarbejde med de kommunale musik, kunst- og kulturskoler.
  • En elev kan opfylde sin undervisningspligt ved at deltage i musikundervisning på den kommunale musikskole eller eliteidrætsudøvelse i en sportsforening

Link til Rudersdal Kommunes hjemmeside om åben skole.