Elevråd

Toftevangskolens elevråd består af elever fra 3. - 9. klasse - to repræsentanter fra hver klasse.

Der er valg hvert skoleår. Rådet konstituerer sig selv med formand, næstformand m.m., ligesom der udpeges to repræsentanter til skolebestyrelsen. Til rådet er knyttet 2 kontaktlærere.

 

Kontaktforældre

Læs mere om, hvad det vil sige at være kontaktforældre på Toftevangskolen.