Tidlig SFO-start

Tidlig skolestart

Når børnene er indmeldt på Toftevangskolen, starter de i SFO den 1. maj kl 9.00.

I tiden fra d. 1. maj til egentlig skolestart i august, vil børnene opleve en hverdag med både sociale og faglige udfordringer. Den første tid vil være præget af, at alle børnene skal lære hinanden at kende, og meget af tiden vil derfor gå med sociale lege og projekter i forskellige arenaer. Vi vil også stille og roligt tage hul på deres kommende skoleliv med små opgaver omkring tal og bogstaver.

Det er vigtigt, at alle børn kender de fysiske rammer, og personalet i både SFO og børnehaveklasse, derfor er både pædagoger og børnehaveklasse personale inden over hele perioden fra maj til august. Kendte ansigter, og kendt struktur mener vi giver trygge børn.

Børnene vil allerede fra maj blive en integreret del af hele SFO’ en. Det vil sige, fra kl. 7-14 er der aktiviteter kun for vores nye børn, og fra kl. 14-17 vil børnene fra 0.-2. klasse også være i SFO, og alle børnene lærer derfor hinanden at kende hurtigt.

Vi har en god tradition for at store børn hjælper små børn med at føle sig velkommen på både skole og SFO.

I rapporten ”Den gode overgang” om overgangene fra børnehave til SFO, og SFO til skole, skriver Rudersdal Kommune:

”Det er således meget vigtigt for sammenhængen, at skolerne arbejder med at skabe trygge strukturer, rutiner og faste rammer omkring børnenes dagligdag i SFO, så der kan skabes en naturlig overgang mellem strukturen i børnehaven og i børnehaveklassen og SFO. Dette fordrer en bevidst stillingtagen til læringskulturen, i særdeleshed i SFO, i perioden op til skolestart.” (Den gode overgang, Rudersdal Kommune, 2012).

Dette lever vi op til på Toftevangskolen.

Vi glæder os til at byde jer og jeres barn velkommen.