Traditioner

Toftevangskolen vægter fællesskabet. Derfor har vi mange traditioner, som er forankrede dels i lokalmiljøet, dels i værdigrundlaget og som løbende udvikles og justeres i takt med tiden og generationer af elever, forældre og personale.

Skolen stræber efter en undervisning på et højt fagligt niveau med en integreret praktisk musisk dimension, der understøtter det tværfaglige samarbejde i fagene.

Traditionerne medvirker til sammenhold og fællesskabsfølelse og er noget, vi husker og glæder os til år efter år.

Omkring musik og optræden er følgende aktiviteter faste for alle klasser

 • Krybbespil: 2. klasse optræder.
 • Teater/drama: 4. klasse optræder
 • Korkester: et kor-tilbud til 3. - 4. klasse.
 • Forårskoncerten: Musikklasserne fra 0.til 6. klasse m.fl. optræder
 • Skolekoncerter for 3. - 6. klasse. med professionelle musikere 3 gange årligt. Koncerterne forberedes i musiktimerne.
 • Musical 6. klasse: Optræden for skolen og forældre

 

Af andre store traditioner på skolen kan nævnes

 • TRIM-dag før efterårsferien
 • Skovtursdag for hele skolen/Trivselsdag i klasserne
 • Spil-dansk-dagen
 • Adventssamlinger
 • Juleafslutning
 • Skolens fødselsdag 2. februar
 • Fastelavn
 • Hop og Rock Festival
 • Hytteture
 • Lejrskoler
 • Skolefodbold
 • Skolebal med lancier fra 6. klasse og opefter
 • Translokation ved sommerafslutning
 • Lærerband til fællessamlinger/ læreroptræden
 • Sidste skoledag med underholdning i salen