Understøttende undervisning

Som noget nyt er der i folkeskoleloven indført et begreb, der hedder understøttende undervisning.

Understøttende undervisning ligger ud over undervisning i fagene. Tiden til understøttende undervisning skal bruges til at supplere og understøtte undervisning i fagene.

Den understøttende undervisning kan anvendes bredt. Den kan have både et direkte fagrelateret indhold, som eksempelvis de obligatoriske emner, og et bredere sigte, som eksempelvis opgaver, der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

På Toftevangskolen arbejder vi i år med begrebet understøttende undervisning gennem morgenbånd for hele skolen samt fag, der har fået tildelt ekstra tid, og særlige timer, der kaldes understøttende undervisning.

Morgenbåndet skal sikre den gode start på dagen. Klassen kan gennemgå dagen, starte med bevægelse eller afslapning, nyheder, leg eller sang. Dette planlægger den ansvarlige lærer eller pædagog ud fra klassens behov.

 

 

Den understøttende tid dækker endvidere over pauser og spisning. Der er ikke specielle fagmål for den understøttende undervisning.

Den understøttende undervisning skal

  • supplere og understøtte elevernes læring
  • udvikle elevernes undervisningsparathed
  • sikre varierede og differentierede undervisningsformer

Den understøttende er placeret som

  • morgenbånd
  • spisning
  • rekreation/pauser
  • træningstid
  • en del af de fagdelte timer