UU-Sjælsø

Hvad er UU- Sjælsø?

UU-Sjælsø er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om uddannelses- og erhvervsvejledning af børn og unge fra 7. klasse til de fylder 25 år.

Alle 15-17årige skal have en aktuel uddannelsesplan for uddannelse eller aktivitet.
UU-vejlederen og eleven arbejder med uddannelsesplanen i 8. og 9. klasse.
Dette foregår i www.minuddannelse.net.

Den færdige uddannelsesplan indgår som en del af ansøgningen til ungdomsuddannelsen, som på den måde får nyttige oplysninger f.eks. begrundelse for valg af en bestemt studieretning eller den unges særlige begrundelse for en bestemt uddannelsesinstitution.

Hvorfor skal alle 15-17årige have en uddannelsesplan?

Alle 15-17årige skal være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet i overensstemmelse med deres uddannelsesplan. Manglende overholdelse af uddannelsesplanen kan medføre at retten til ungeydelsen bortfalder. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med, at 15-17årige unge følger deres uddannelsesplan. UU-Sjælsø varetager denne opgave for vores fire kommuner.

Hvordan kommer forældre ind på den unges uddannelsesplan?

Man logger sig på skolens ForældreIntra med Nemlogin og kan derfra logge på www.minuddannelse.net

Hvordan ansøger jeg om videre ungdomsuddannelse?

Vejledning til ansøgningsskemaet

Går din søn eller datter i 9. og 10. klasse og er vurderet uddannelsesparat, skal tilmeldingen til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse ske digitalt.

Ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk skal udfyldes og sendes ved hjælp af den unges Uni-login og en forældres NemID til det valgte uddannelsessted senest 1. marts.

I filmene på linket nedenfor kan du se og høre, hvordan du gør.

https://www.ug.dk/optagelse