Karakterer

I 8. og 9. klasse gives karakterer 3 gange om året. To standpunktskarakterer i forbindelse med skole-hjemsamtalerne og en årskarakter.

Der gives karakterer i samtlige fag.

Klik på nedenstående link og se gennemsnitskaraktererne fordelt på fag, fagdisciplin og bedømmelsesform:

https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/karakterskala-7-trins-skalaen

http://www.uvm.dk/I-fokus/7-trins-skalaen/Karakterer-paa-7-trins-skalaen