Toftevangskolen

På Toftevangskolen arbejder vi ud fra værdierne:

 • Læring
 • Kreativ og musisk
 • Selvværd
 • Troværdighed
 • Demokratisk dannelse

Vi understøtter værdierne ved, at vi benytter følgende tilgange til læring:

 • Nærvær
 • Mod
 • Fantasi
 • Vedholdenhed
 • Kritisk bevidsthed
 • Refleksion
 • og at sikre at ord og handlinger hænger sammen.

Vi tager afsæt i Pippi-citatet, når der skal læres noget nyt: "Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert!"

SFO/SFK'ens profil

Vi møder barnet i deres første tid som elever på skolen. Vi arbejder ud fra en holistisk tankegang. På denne måde sikrer vi, at vi kommer hele vejen omkring barnet.

En grundtanke for os er derfor at læring og trivsel er hinandens forudsætninger for et godt skoleliv i både skole samt SFO og SFK

Mål for børnene:

 • Tiden i SFO/SFK opleves som et sammenhængende forløb
 • Fællesskabet og trivsel understøttes
 • Den enkelte tager ansvar og forholder sig til både sig selv og fællesskabet
 • Det at samarbejde understøttes
 • Fordybelse i håndværkmæssige processer
 • Bevægelse og motorisk træning er en del af hverdagen
 • Der er plads til både leg og læring

Ramme:

Der er åbningstid fra 7-8 og igen fra 14-17 i SFO. I SFK er åbningstiden 13.45-17, dog fredag til 16.

Der arbejdes efter at tilbyde en aktiv, differentieret og lærerig eftermiddag, med fokus på trivsel og bevægelse. SFO og SFK er DGI certificeret så idræt, leg og bevægelse er derfor en vigtig del af hverdagen.

Pædagogerne er en vigtig del af elevernes skoledag, da de både er til stede i skoletiden samt om eftermiddagen. Børnene er derfor blandt de samme voksne gennem hele dagen. Samarbejdet mellem lærerne og pædagogerne er en vigtig kilde til trivsel blandt eleverne og dette prioriteres ved at der planlægges fælles mødetid og fælles tilknytning til et team.

 

Samarbejdet med forældrene foregår primært gennem daglig kontakt i SFO og SFK. Der afholdes forældremøde i SFK en gang årligt. SFO afholder forældremøde ved behov og ellers altid før 1. maj børn´s start. Pædagogerne deltager i skole hjem samtaler i det omfang det giver mening. Øvrig kontakt foregår ad hoc ved samtaler, telefonkontakt samt via forældreintra.

Målet for vores traditioner:

Traditionerne i SFO/SFK giver noget særligt, da det har stor værdi for den samlede følelse af at høre til i SFO/SFK på Toftevangskolen.

SFO:

 • Bag for en sag
 • Dragedag
 • Vilde vulkaner
 • Hop og Rock
 • Årgangsfester
 • Sportsdage med andre af kommunens SFO/SFK’ er

SFK:

 • Kage i SFK om fredagen
 • Sportsdage med andre af kommunens SFO/SFK’ er
 • Fester
 • Aftenåbning
 • Lan overnatning
 • Hop og Rock
 • Vilde vulkaner