Modtagelsesklasser

Alle elever fra Rudersdal Kommuner med behov for Basisundervisning i dansk modtager 20 timers ugentlig undervisning på Toftevangskolen. Den resterende del af deres undervisning foregår på distriktsskolen.

Eleverne i Modtagelsesklasserne møder på Toftevangskolen kl. 8.00 og fortsætter efter kl. 12.00 deres undervisning på distriktsskolen.

På Toftevangskolen er eleverne fordelt i Mo1, Mo2, samt Mo3.

I de timer eleverne er på Toftevangskolen indgår de i de fællesaktiviteter, der måtte være, på lige fod med resten af skolens elever.

Elever til modtagelsesklasserne indskrives efter henvisning fra kommunens to-sprogskonsulent, Pia Juhl Andersen, tlf. 46 11 44 02 eller 72 68 44 02.

 

Forældreorientering om basisundervisning - pjece fra Rudersdal Kommune