Toftevangskolen – et godt sted at lære

Udskolingen består af 7.- 9. klasserne på Toftevangskolen. Vi holder til i fløjen over mod Idrætscentret.

I udskolingen begynder eleverne forberedelsen af deres videre uddannelsesforløb. Undervisningen lægger derfor i højere grad op til projektorienteret arbejde som ud over det faglige og tværfaglige også fokuserer på samarbejde, ansvarlighed, motivation og energi. Samtidig arbejder klasserne med holddeling og differentieret organisering af undervisningen.