Skolestart 2016

Vi glæder os til at sige velkommen til "Mini-myrerne", som er vores kommende elever i 0. kl., mandag den 2. maj kl. 9.00.

Læs evt. mere om skolestart på Toftevangskolen hér.

Nyheder fra Skolespring.dk

Velkommen

Toftevangskolen er en musisk, kreativ skole med glade og dygtige elever, der lærer i fællesskab. Eleverne har mod på nye udfordringer og tør springe ud i livet.

Mål

Sikre, at
- alle elever bliver så dygtige, de kan
- betydningen af social baggrund
i forhold til de faglige resultater mindskes
- alle elever gennem deres skoletid udvikler sig til at tro på eget værd og handlemuligheder