Orienteringsmøde skolestart 2016

Vi holder orienteringsmøde om indskrivning og skolestart for kommende 0. klasser lørdag den 12. december 2015 kl. 9-11.

Læs mere om skolestart på Toftevangskolen hér.

Nyheder fra Skolespring.dk

Velkommen

Toftevangskolen er en musisk, kreativ skole med glade og dygtige elever, der lærer i fællesskab. Eleverne har mod på nye udfordringer og tør springe ud i livet.

Mål

Sikre, at
- alle elever bliver så dygtige, de kan
- betydningen af social baggrund
i forhold til de faglige resultater mindskes
- alle elever gennem deres skoletid udvikler sig til at tro på eget værd og handlemuligheder