Velkommen

Toftevangskolen er en musisk, kreativ skole med glade og dygtige elever, der lærer i fællesskab. Eleverne har mod på nye udfordringer og tør springe ud i livet.

Mål

Sikre, at
- alle elever bliver så dygtige, de kan
- betydningen af social baggrund
i forhold til de faglige resultater mindskes
- alle elever gennem deres skoletid udvikler sig til at tro på eget værd og handlemuligheder